Moria

Zo heet het huis waarin ik ben opgegroeid en waar mijn wortels liggen. Mijn ouders hebben het in begin jaren vijftig van de vorige eeuw laten bouwen op een stuk grond wat toebehoorde aan de familie van mijn moeder.

Ik ben opgegroeid samen met mijn vijf jaar oudere zus. En tot mijn tienerjaren aan toe heb ik een vrij onbezorgde jeugd gehad, natuurlijk wel met de pieken en dalen die bij de kindertijd horen. Als gezin waren we en zijn we nog steeds zeer betrokken op elkaar. Zeker toen mijn vader ziek werd en overleed aan kanker. Ik was toen 17 jaar maar de band tussen ons drieŽn was sterk genoeg om dit verdriet te kunnen dragen.

Het huis betekende voor mij een veilige thuishaven vanwaar ik de wereld tegemoet kon treden. Het huis staat op een hoek en heeft ramen naar alle kanten. Dit symboliseert mijn kijk op de buitenwereld, mijn belangstelling voor natuur en cultuur en mijn interesse en betrokkenheid in mensen en hun verhalen.

Moria heeft ook een bijbelse betekenis. Mijn ouders hebben het huis zo genoemd naar aanleiding van het bijbelverhaal in Genesis 22 waarin God Abraham zegent en daarmee ook alle volken op de aarde.

Dat heb ik mensen te bieden dat Praktijk Moria een plek is waar je je geborgen weet, waar je je gekend weet en waar je op verhaal kunt komen.

Een pleisterplaats om vandaar uit weer gesterkt je pad te vervolgen.