Door wie

Mijn naam is Jetty van der Vlist, geboren in 1960 en in Doorn opgegroeid.

Tijdens mijn HBO studie voor Jeugdwelzijnswerk heb ik de keuze gemaakt om theologie te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende mijn studies en daarna heb ik in diverse functies binnen verschillende zorginstellingen vele levenservaringen opgedaan zoals:
Begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking, omgang en begeleiden van stervenden en hun naasten, (Pastoraal) begeleiden van mensen in moeilijke situaties ondermeer waarin mensen te maken krijgen met verlies van dierbaren of zelf kampen met verlies van lichamelijke- en of geestelijke vermogens, leiden van uitvaartdiensten en herdenkingsbijeenkomsten, verlenen van nazorg aan de nabestaanden en mensen met depressiviteitsklachten bijstaan en opsporen van eenzaamheidsproblematiek.

Door mijn eigen groei, waarin zelfreflectie een grote rol speelt en mijn grote interesse in de levensverhalen van anderen ben ik nu op een punt in mijn leven gekomen waar ik mijn kennis en vaardigheden in de Praktijk Moria wil onderbrengen.

Ik kan gebruik maken van de methode van psychotherapeut Bert Hellinger. Hij heeft een methode ontwikkeld om verstoorde verhoudingen in de familie zichtbaar te maken, door de verborgen dynamiek ervan in kaart te brengen

Ik ben lid van de beroepsvereniging Werkverband vrijgevestigde geestelijk verzorgers.
Op deze website vind u veel informatie terug o.a. omtrent vergoedingen.